top of page
fıkhussiyre_ön.jpg

Eser Adı: Fıkhu's Siyre : İslam'ın Pratiği Resulullah (s.a.v.)'ın Hayatı

Yayına Hazırlayan: Orhan Aktepe

Konu Etiketi: Tarih, İslam Tarihi, Araştırma, Siyer

Marka: GONCA YAYINEVİ

ISBN: 978-605-4816-699

Baskı Tarihi: 1.Baskı - Nisan 2017

Eser Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 376

Cilt: Ciltli Sert Kapak

Kağıt: Holman Kitap Kağıdı

Ebat: 19,5 x 27,5 cm

Eser Hakkında:

Ben bu çalışmayı yaparken her iki metodu da kullanmaya çalıştım. Metinleri oluştururken mecburen eskilerin kitaplarına başvurdum. Bu konuda ilk kaynak olma özelliklerini taşıyan İbn İshak’ın “es-Siyre”sine, İbn Sa’d’ın “Tabakat”ına, Vakıdi’nin “Meğazi”sine, İbn Hişam’ın “es-Sire­tü’n-Nebeviyye”sine, Makrızî’nin “İmtau’l-Esma”sına, Belazuri’nin”Ensabu’l-Eşraf”ına, İbn Kesir’in “el-Bidaye ve’n-Nihaye”sine, İbnu’l-Esir’in “el-Kâmil fi’t-Tarih”ne ve benzeri kaynaklara başvurdum. Bu kaynaklardaki abartılı ve makul olmayan rivayetleri mümkün mertebe ayıklamaya çalıştım. Bu konuda ne kadar başarılı olduğumu okuyucunun takdirine bırakıyorum.

Olayların ve metinlerin yorumlarında çağdaş müellifler diyebileceğimiz Muhammed Gazzali’nin “Fıkhu’s-Sîre”sine, Ramazan el-Butî’nin “Fıkhu’s-Sîre”sine, İmadüddin Halil’in “Dirase fî’s-Sîre”sine, Mustafa Sıbaî’nin “es-Sîretü’n- Nebeviyye”sine, Mahmud Şit Hattab’ın “er-Resulü’l- Kaid”ine, Münir Muhammed Gadban’ın “Fıkhu’s-Sîre”sine, Mevlanâ Şibli’nin “Asr-ı Saadet”ine ve bunların dışında diğer eserlere müracaat ettim. Elimden geldiği kadar sade ve anlaşılır bir dil kullanmaya çalıştım.

İlk Onbeş Sayfayı İncelemek İçin Tıklayınız.

Online Satın Almak İçin;

87650256438692757713.png
babil-logo.png
bottom of page